Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en arbejdsløshedskasse. Den udbetaler økonomisk støtte i form af dagpenge til sine betalende medlemmer, hvis de bliver ramt af ledighed. I øvrigt tilbyder de services som jobsøgningskurser, hjælp til udarbejdelse af ansøgning og CV m.m.

Hvorfor skal jeg være medlem af en a-kasse?

A-kassen sikrer dig et økonomisk fundament, hvis du bliver arbejdsløs. Det gælder uanset, hvorvidt du bliver fyret, selv siger op eller hvis din arbejdsplads går konkurs. Dermed kan du fokusere på at finde en ny stilling uden at være bekymret for regninger og faste udgifter.

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Før du er berettiget til dagpenge, kræver det, at du har været medlem af din a-kasse i et år. Desuden kræver det, at du har været i beskæftigelse minimum 52 uger (1.924 timer), før du er fuldtidsforsikret eller 34 uger (1.258 timer), før du er deltidsforsikret inden for de seneste tre år. I dagpengeperioden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Dagpengesatsen udregnes individuelt afhængig af lønniveauet i perioden, før man blev ledig. Den bestemmes af de seneste tre måneders sammenhængende løn, hvis man er månedslønnet. Er man uge- eller 14-dageslønnet, bestemmes satsen på baggrund af de seneste 12 ugers sammenhængende løn. 

I 2016 er maksimumsatsen for fuldtidsbeskæftigede 4.180kr./uge og for deltidsbeskæftigede 2.785kr./uge. For dimittender er satserne for fuldtids- og deltidsbeskæftigede hhv. 3.430kr./uge og 2.285kr./uge Det er ikke muligt at modtage mere i dagpenge end maksimumsatsen.

Hvor længe kan jeg modtage dagpenge?

Dagpengeperioden er som tommelfingerregel 104 uger (svarende til to år). Man kan forbruge sin dagpengeret henover tre år, således man kan vælge ikke at forbruge sin dagpengeret i perioder, hvor man har et arbejde. 

Dagpengeretten forbruges i uger, hvilket betyder, at selvom man ikke går fuldtidsledig, opbruger man en hel uges dagpengeret. Er du eksempelvis i beskæftigelse 20 timer en uge, men gør brug af din dagpengeret, forbruger du en hel uge svarende til 37 timer.

Hvad hvis jeg er studerende/dimittend/nyuddannet?

For studerende og dimittender gælder der andre regler end for almindelige lønmodtagere. For det første er dagpengesatsen lavere - se dagpengesatserne lidt længere oppe. Tilmelder man sig som studerende 12 måneder før endt uddannelsesforløb, er man berettiget til dagpenge fra første dag, man er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er man dimittend skal man tilmelde sig en a kasse senest 14 dage efter endt uddannelsesforløb. Det berettiger en til dagpenge en måned senere. Det kræver desuden, at det er en videregående uddannelse af minimum 18 måneders varighed, man har gennemført.

Hvad hvis jeg ikke er medlem af en a-kasse?

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, står du uden økonomisk sikkerhed, skulle du blive arbejdsløs. Alternativet er at finde et nyt job hurtigt eller søge om kontanthjælp. Emnet er beskrevet mere hos MONEYBANKER.dk, der er eksperter inden for sammenligning af lån og økonomisk rådgivning. Det er også vigtigt at kigge på hvordan du kan spare penge på dine faste udgifter.

Det kan fx være dit mobilabonnement hvor du kan spare flere tusinde kroner hvert år. Det kan også være på bredbånd, hvor der kan være stor forskel imellem pris og hastighed hos de forskellige udbydere.