Hvornår er mobilt bredbånd et godt valg?

Der findes i dag forskellige muligheder for at få internet, og det kan ofte være svært at vurdere, hvilken type der er mest passende.

Mobilt bredbånd

Mobilt bredbånd er den type internet, som du kan tage med uanset hvor du skal hen. Det er nemlig lige præcis som navnet antyder; mobilt. Det skal ses i forhold til fastnet, som ikke giver mulighed for at rykke betydeligt rundt på internettet, og du er derfor nødsaget til at være i nærheden af stikket med internet konstant. Det er ikke lige praktisk for alle, men til gengæld er forbindelsen en smule mere stabil.

Er der fordele ved mobilt bredbånd ?

Der er både fordele og ulemper ved at vælge mobilt bredbånd. En af de største fordele er, at man kan tage internettet med sig. Hvis du ofte bruger internettet på vej til arbejde, skal have det med i sommerhus eller lignende, kan mobilt bredbånd være en rigtig fornuftig løsning.

Det mobile bredbånd tilsluttes via et USB-stik eller et modem og kan således medbringes alle steder. Hvis der er flere der skal bruge internettet samtidigt, er mobilt bredbånd ikke den bedste løsning, netop af samme årsag. I dag findes der dog flere løsninger, og et mobilt bredbånd kan godt levere internet til flere brugere samtidigt. Det kræver blot et router.

Når du bestiller mobilt bredbånd, får du et simkort, som skal puttes i den enhed, som skal bruge internettet. Enheden kan enten være et USB-stik, en tablet, en router eller andet. Hvis du vælger at få internet gennem en router, skal du blot komme simkortet ind i routeren og herefter vil flere kunne logge på internettet.

Det, der kendetegner mobilt bredbånd er, at der oftest kan bruges en vis mængde data. Når den bestemte data er opbrugt, vil forbindelsen enten lukkes helt eller blive så langsom, at den ikke er noget værd. Hvis du ønsker ubegrænset internet, vil mobilt bredbånd derfor ikke være den bedste løsning.

Er mobilt bredbånd den optimale løsning?

Om mobilt bredbånd er den optimale løsning, afhænger altså af, hvad du skal bruge internettet til og hvilke prioriteringer du har. Dog er der nogle generelle faktorer, du bør tage højde for.

Stabilitet er for mange en afgørende faktor, og generelt set kan man sige, at signalet er mest stabilt med almindeligt bredbånd.

Prisen spiller også en afgørende rolle. Forskellen er, at du med almindeligt bredbånd betaler en fast pris, og med mobilt bredbånd kan du risikere at betale mere, fordi du når at opbruge den mængde data du har til rådighed.

Herudover bør du overveje, hvor meget du bruger internettet. Hvis du bestiller mobilt bredbånd, vil der ofte være en grænse for hvor meget data, du kan bruge. Dette i modsætning til almindeligt bredbånd, hvor du sjældent vil opleve en grænse.

Derfor er almindeligt bredbånd oftest bedst egnet til hjemmenetværk, hvor flere skal være online samtidigt. Teknologien på det mobile bredbånd udvikles hele tiden, og i dag er det som nævnt eksempelvis muligt at være flere brugere online, ligesom med almindeligt bredbånd. Du kan derfor tage det mobile bredbånd med i sommerhuset, og så kan hele familien koble sig på der. Det kræver dog en hurtig forbindelse, og naturligvis at der ikke er nogen der skal bruge internettet derhjemme i samme periode.