Hvad er minimumshastigheder?

Hvad betyder minimumshastighed?

En minimumshastighed i internetregi er den hastighed du er garanteret, når du tegner et abonnement. Det kan være enormt forvirrende idet nogle udbydere skriver minimumshastigheder, og andre ikke gør.

Er der garanti på hastigheden?

Minimumshastigheden er en aftale mellem de danske mobilselskaber og forbrugerombudsmanden. Aftalen skal overskueliggøre hvilken hastighed, du kan forvente. Det vil således sige, at du kan komme ud for, at du køber et abonnement på 30 Mbit, men hvor minimumshastigheden er på 15 Mbit, og du kan derfor være sikker på at have 15 Mbit, og ikke 30 Mbit. Udbyderen har således sit på det rene, såfremt hastigheden er på 15 Mbit, og ikke lavere. Du kan for eksempel sagtens komme ud for, at du bestiller et abonnement med 30 Mbit, men hvor minimumshastigheden er 15 Mbit, og du aldrig får højere end 20 Mbit. Derfor er det altid en god idé at undersøge minimumshastigheden, når du tegner et abonnement. Selvom selskaberne stræber efter at opnå den hastighed, du reelt set har købt, kan du godt risikere aldrig at opnå den, og det er derfor en god idé altid at tjekke minimumshastigheden og generelt gå efter den, når du tegner et internetabonnement.

Er der forskel på de forskellige typer internet?

Der findes i Danmark forskellige typer af internet, og det er med kobbernet, at du vil opleve minimumshastigheder, og derfor ikke ved eksempelvis fibernet. Årsagen hertil er, at hastigheden er svær at afgøre helt præcist, fordi den afhænger af en række fysiske forhold. Det er derfor meget svært at afgøre, præcis hvor hurtig forbindelsen er. Fysiske forhold kan eksempelvis være hvor mange, der er på internettet samtidigt, det kan være afstanden til den nærmeste mast, det kan være betonmure på en bygning, tunneller, skovområder eller andet. Alt dette har indflydelse på, hvor hurtigt internet du har.

Når det kommer til kabel-tv, har man ikke minimumshastigheder i Danmark. Grunden hertil skal findes i, at man med denne type internet kan være meget mere sikker på, at der leveres en bestemt hastighed. Dog kan hastigheden stadig variere alt efter de fysiske forhold. Hvis du har fibernet, behøver du slet ikke tænke over minimumshastigheder da du her får den hastighed, du har bestilt. Igen skyldes det, at det er meget nemmere at udregne den præcise hastighed, og desuden er der ingen andre teknologiske udfordringer i forbindelse med fibernettet. Det påvirkes eksempelvis ikke af, hvor mange der er online samtidigt eller andre fysiske forhold. Det er således kun hvis du bruger fastnet bredbånd, at du skal være opmærksom på minimumshastighederne. I og med det er TDC der sidder på stort set hele kobbernettet i Danmark, kan hastighederne variere en del fra selskab til selskab, eftersom alle andre selskaber, lejer sig ind til brug af TDC’s kabler. Derfor har TDC også valgt at gå lidt anderledes til værks når det kommer til minimumshastigheder. Her har man i TDC valgt, at gøre tydeligt opmærksom på minimumshastigheden. Køber du eksempelvis et abonnement med minimumshastighed på 20 Mbit, vil du i de fleste tilfælde få mere end 20 Mbit, da 20 Mbit vil være den hastighed du er garanteret. På den måde bliver kunderne oftere positivt overraskede over deres internethastighed, fremfor hvis de oplevede en lavere hastighed, end de følte sig lovet.