TDC på vej mod store prisstigninger

Ifølge ITWatch er TDC i øjeblikket på vej mod store prisstigninger til de bredbåndsudbydere, der bruger selskabets fiber- og fastnet.

TDC Wholesale, som tager sig af TDC’s netværksløsninger til andre udbydere, har i en mail forklaret at engrospriserne vil stige med mellem 12,5 og 31,6 procent. Gennemsnitspriserne for brug af TDC’s fiber- og fastnet vil stige med 18,7 procent.

Det vil i de fleste tilfælde resultere i højere priser for forbrugerne. Det siger flere af de selskaber, som i dag anvender TDC’s netværk til ITWatch.

Et eksempel er direktør i Hiper, Stig Myken, som fortæller at det vil betyde højere priser for forbrugerne fordi mange af de alternative operatører skal fastholde en indtjening, og er derfor nødsaget til at sætte priserne op.

En af baggrundene bag prisstigningen er blandt andet, at Erhvervsstyrelsen har ændret rammen for de såkaldte WAAC-afkast (weigthed average cost of capital). Det er det afkast, som TDC kan forvente på sit netværk. Erhvervsstyrelsen meddeler at det er styrelsen, som regulerer engrospriserne på det danske telemarked, hvilket indebærer at det er styrelsen der fastsætter de maksimale engrospriser, som teleselskaberne på opkræve for at lade andre teleselskaber bruge deres netværk.

De nye beregninger kommer idet der er nye beregninger og dermed ny fastsættelse af WACC.

Beregningerne er til for og understøtter investeringer i teleinfrastrukturen, og er på den måde med til at sikre et stabilt og transparent investeringsmiljø.

WACC er med andre ord det, som angiver et rimeligt afkast af en investering. Det vil dermed sige, at det har stor betydning for investeringsniveauet på det danske marked.

Investeringens niveauet har i de seneste år ligget lavere i Danmark end det tidligere har gjort. I øjeblikket oplever andre europæiske lande samme udvikling, da der i Europa ses et stort fokus på at stimulere investeringer i teleinfrastrukturen. Formålet med WACC er således at der skal fastsættes et niveau, som afspejler den risiko der er ved at investere i teleinfrastruktur.

Hvis WACC sættes for lavt, er det ikke attraktivt at investere og det vil dermed hæmme udrulningen af højhastighedsbredbånd. Erhvervsstyrelsen nye metode til at beregne WACC giver teleselskaberne mere fleksibilitet i engrosprissætningen. Det resulterer i, at de kan kræve højere engrospriser og opkræve højere priser for udlejning af deres net.

På den måde kan de få en hurtigere tilbagebetaling på deres investering. Det gør det markant mere attraktivt for dem at investere yderligere. På den måde vil forhøjelsen af WACC bidrage til at stimulere udbud og efterspørgsel af teletjenester. Omvendt vil de højere engrospriser gøre det mindre attraktivt for de teleselskaber, der lejer sig adgang til TDC’s net, at investere.

Dette tager WACC endvidere højde for ved at sikre at der er sammenhæng mellem TDC’s engros-, og detailpriser på bredbåndsprodukterne. Det vil sige, at når TDC hæver engrosprisen for leje af TDC’s net, skal de samtidig sikre at selskabets egne detailpriser er på et niveau, som gør det muligt for andre selskaber at konkurrere.