Presse

Presse

Hos InternetTjek.dk har vi store mængder data, der altid viser interessante nyhedsvinkler. Det kan både omhandle generelle vinkler relevant for hele Danmarks befolkning, men kan også vinkles lokalt såvel som til mindre interessefællesskaber.

Vi er altid klar til at stille vores data til rådighed og svare på spørgsmål, der kan hjælpe med at belyse relevante emner inden for vores fagekspertise.

Kontaktinformation:

Presseansvarlig Mads Hvidberg

mail@internettjek.dk

+45 28116106